Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Cześć! Jesteśmy ciasteczkami! Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii.
Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu.
Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim.
Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies (możesz później zaktualizować swoje preferencje w profilu) oraz naszą Politykę Prywatności.
Akceptuj

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem e-hurtowni E-DIMAR.PL jest firma P.H.U. „DIMAR” sp.j. Dorota Woźniak, Marek Woźniak, z siedzibą w Ostrowcu Św. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numere KRS 0000010087 , NIP: 6611093904 , REGON: 290730222 zwana dalej Sprzedającym.

2. Magazyny znajdują się pod adresem Kilińskiego 59, Ostrowiec Św. skąd są realizowane wysyłki.

3. E-hurtownia E-DIMAR.PL realizuje zamówienia na terenie Polski.

4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.

5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie e-hurtowni E-DIMAR.PL wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę e-hurtowni. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić

2. Czas realizacji wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

3. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.

3. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń zamówionych artykułów. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

4. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską.

2. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem Kilińskiego 59, Ostrowiec Św. gdzie nasza firma posiada magazyny. O chęci odbioru osobistego Klient powinien poinformować przy składaniu zamówienia w opisie dodatkowym lub telefonicznie.

3. Dostępne są następujące formy płatności: przelew, płatność za pobraniem, płatność online.

KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem firm kurierskich. E-hurtownia automatycznie w zależności od wagi towarów w koszyku i adresu dostawy wyliczy koszty wysyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując konto w sklepie e-dimar.pl , klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych

2. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych e-hurtowni E-DIMAR.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

GWARANCJA I REKLAMACJA

1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

2. Towary oferowane przez hurtownię E-DIMAR.PL objęte są gwarancją producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między e-hurtownią E-DIMAR.PL a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd